En GalegoComo unha galega orgullosa da súa terra e namorada da súa lingua e das súas verbas carregadas de sentimentos e de beleza, a través desta sección pretendo informar, alo menos unha vez á semana, ós meus lectores tanto das novidades que se vaian producindo no panorama literario galego, como daquelas obras ou autores galegos que por algún motivo deban de ser citados e nomeados. Tamén como non, haberá algunha que outra reseña de libros en galego.

Pouco a pouco irei dotando de contido esta sección, e para mantela organizada crearei links ás entradas que se listarán nesta páxina conforme a súa temática (Novidades, Reseñas en Galego, Obras Destacadas...etc). Na medida do posible tentarei que todo o contido en galego posúa unha tradución ó castelá para que os lectores do resto de España me poidan entender.

Un saúdo e espero que vos guste esta nova sección.

Traducción:
Como una gallega orgullosa de su tierra y enamorada de su lengua y de sus palabras cargadas de sentimientos y de belleza, a través de esta sección pretendo informar, por lo menos una vez a la semana a mis lectores tanto de las novedades que se vayan produciendo en el panorama literario gallego, como de aquellas obras o autores gallegos que por algún motivo se deban citar y nombrar. También como no, habrá alguna que otra reseña de libros en gallego.
Poco a poco iré dotando de contenido esta sección, y para mantenerla organizada crearé enlaces a las entradas que se listarán en esta página conforme a su temática (Novedades, reseñas en gallego, obras destacas...etc). En la medida de lo posible intentaré que todo el contenido en gallego posea una traducción al castellano para que los lectores del resto de España me puedan entender.
Un saludo y espero que os guste esta nueva sección.Obras Destacadas


No hay comentarios:

Publicar un comentario